VREĆE ZA ODVAJANJE OTPADAKA PAPIR, PLASTIKA STAKLO